Nyheder

Europa er centrum for ulovlig milliard-handel med dyr og fisk

Men istedet for ulovligt at smugle elfenben eller næsehorn, handler internationale kriminelle organisationer nu med europæiske ål. Bander antages at smugle op til 350 millioner levende ål fra Europa årligt for at sende dem til Asien.

350 mio af den kritisk truede europæiske ål sendes til Asien
Denne ulovlige milliardvirksomhed har en ødelæggende indflydelse på europæiske ål. Siden 1980'erne er den europæiske ålebestand svundet ind med hele 96 procent. Kombinationen af blokerede vandreruter, forurening og en umættelig efterspørgsel efter unge ål, er med til at skubbe bestanden stadig tættere på udryddelse.Arten er nu opført af International Union for Conservation of Nature (IUCN) som kritisk truet.Dr. Matthew Gollock, der er programleder for marine- og ferskvandsbeskyttelsen for Zoological Society of London, er formand for Anguillid Eel Specialist Group ved IUCN, siger at når vi taler om handlen, fokuserer vi meget på unge ål, kendt som glasål.»I EU er det fuldt lovligt for medlemsstaterne at handle ål indbyrdes, men hvis de forlader EU, bliver det ulovligt. Ålene sendes normalt til videre opdræt i Østasien. Derfra sendes både levende og forarbejdede ål over hele verden til forbrug. Historisk set var der en stor efterspørgsel i Japan, men det ser ud til at være faldet en smule i de senere år,« forklarer Dr. Matthew Gollock videre.Finansiering af international kriminalitet
Da sushi's globale popularitet er steget kraftigt i løbet af de sidste par årtier, har dette åbnet et helt nyt marked for opdrættede ål.Florian Stein, direktør for videnskabelige operationer for Sustainable Eel Group, forklarer, at de kinesiske åle-opdrættere traditionelt har opdrættet flere lokale arter som for eksempel den japanske ål. Da bestanden af den japanske ål begyndte at falde, begyndte åle-opdræterne at importere andre arter, især den europæiske ål. Tidligere var der lovlig handel med ål mellem Europa og Kina, men i 2010 lukkede EU dette marked ned.Nu står det dog lysende klart, at forbudet ikke lukkede ned for handelen, og at til trods for afmatning på det japanske marked, så er efterspørgslen efter ål fortsat høj. Med den globale spredning af japansk kultur og japanske restauranter, så er det globale market udvidet, og kriminelle bander smugler ål ulovligt fra Europa til Kina og tjener milliarder på denne form for kriminalitet.Japanske restauranter sælger typisk to åle-hovedretter: unagi kabayaki og sushi. I mange vestlige lande - især i USA - er restaurations-kunder med til at finansiere kriminelle bander ved at spise den ulovligt handlede og kritisk truede europæiske ål. I hvert land, hvor der serveres ål fra Kina, er uvidende restaurants-gæster potentielt med til at finansiere denne kriminalitet.En milliard-branche
Det er når ål-larverne (glasål) når Europa og forvandles til ål, at de bliver fanget. Det anslås, at 60 tons glasål fanges lovligt alene af Frankrig i Biscayabugten, men også i mindre grad i Spanien og Storbritannien. Hvert kilo glasål indeholder tusindevis af små åle-fisk.Det menes, at kun halvdelen af disse ål derefter handles inden for EU. Den anden halvdel af fangsten forsvinder simpelthen.»Der er tydeligvis en række aktører i mange forskellige lande, og der har helt sikkert været en stigning i ulovlig aktivitet i de sidste ti år,« siger Dr. Matthew Gollock. Det er dog meget svært at få et klart billede af omfanget af den ulovlige handel. Ifølge Florian Stein beslaglagde myndighederne i 2018 omkring otte tons glasål, da de blev forsøgt smuglet ud af Europa.Europol vurderer, at kun omkring 10 procent af de smuglede ål opdages, hvilket betyder, at det reelle omfang af den ulovlige handel kan være op til 100 tons om året. Dette betyder, at det ulovlige marked kan være op til tre gange så stort som det lovlige.Europæiske ål har en af de mest ekstraordinære livscyklusser i dyreriget.I modsætning til mange trækfisk, fødes de unge ål på havet og rejser til kyst- og ferskvand, hvor de indtager føde og vokser. Når de er klar til at avle dét, bevæger ålene sig ned ad floderne i Europa og ud i havet.


De svømmer derefter ca. 5.000 kilometer over Atlanterhavet for at komme til en region med tang ud for USA's østkyst - Sargassohavet. Det er her, at de voksne ål parrer sig og lægger deres æg, for derefter at dø.


Æggene klækkes derefter ud til næsten gennemsigtige, bladformede larver - kendt som leptocephalus - og driver derefter med havstrømme tilbage mod Europa. Denne rejse kan tage op til to år, og færre end 1 ud af 500 antages at overleve rejsen.


Når de når de europæiske kystfarvande og Middelhavet, vil de have gennemgået deres første store ændring og omdannes til glasål på ca. seks centimeter.


Glasålene begynder derefter at søge efter en passende flod til at svømme op i, samtidig med, at deres farve bliver mørkere. Mens de svømmer mod strømmen, krydser ålene en masse forhindringer og kan endda finde på at bevæge sig over land for at finde en passende flod at modnes i.


Her forvandles de til gule ål. De vil derefter bruge op til hele 20 år på at bo i floder og søer, indtil en stadig ukendt stimulus markerer den sidste ændring i ålens liv, da de gule ål forvandler sig til sølvål. Selv om forskere faktisk aldrig har været vidne til dette, så antages det, at sølvålene foretager deres lange og vanskelige rejse tilbage til Sargassohavet, hvor de gyder og derefter dør - og cyklussen begynder på ny.

Havfrisk Fisk d. 06-02-2020

Tilmed nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet på HavFriskFisk og få gode tilbud, tips og tricks til hvordan du bedst tilbereder dine fisk. Eller hvis der sker noget som rundt om i landet som handler om fisk.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev
her!

Endnu kommer der ikke så ofte nyhedsbreve - det sker 3-4 gange om året. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet hvis du ønsker dette.

Få sms når skib er i havn

Du vil modtage en sms, dvs, du skal tilmelde dig hver dag du vil have besked om ankomst.© Havfriskfisk.dk - Apollovej 103 - 6960 Hvide Sande - Email